Lanka Kade Grey & White Koala

Lanka Kade Grey & White Koala

  • £2.40


Kids will love these gorgeous lanka kade wooden animals, say hello to Mr Koala. 

Suitable from 10 months + 

Wipe clean only